družba za medicinske, pravne

in poslovne dejavnosti

Dermadent d.o.o. Ljubljana
Dobrodošli
Osebje
Cenik
Članki
intranet

zobozdravstvo
dermatologija
pravne storitve
Dobrodošli
Obvestila v zvezi z epidemijo SARS-CoV-2 (COVID19):
Izvajamo vse zobozdravstvene in dermatološke storitve, pri obeh dejavnostih je potrebno ob vstopu v čakalnico nositi masko in izpolniti predpisano epidemiološko anketo.
Sedež

Zobozdravstvo

Dermatologija Pravna pisarna
Poslovno trgovski center (PTC) Dravlje, 1. nadstropje Poslovno trgovski center (PTC) 
Dravlje, 1. nadstropje
PE Dermatologija Dermadent
Naselje Vodnikov dvor, Šiška
Bojan Popovič, delo na domu
 
Ulica bratov Babnik 10 Ulica bratov Babnik 10 Na jami 16 Grampovčanova ulica 27
1000 Ljubljana 1000 Ljubljana 1000 Ljubljana 1000 Ljubljana
ambulanta je samoplačniška

ambulanta je delno samoplačniška in delno koncesijska

mag. Drago Popovič, dr.dent.med.,
spec.parodontolog
Peter Vezočnik, dr.dent.med.
Bojan Popovičdr.med.,univ.dipl.prav.
spec.dermatovenerolog
prim.mag. Ranka Rajakovič Popovič, dr.med.
spec.dermatovenerolog
Bojan Popovičdr.med.,univ.dipl.prav. 
pravni svetovalec
Ordinacijski čas (samoplačniki):
ponedeljek 11:00-16:00
torek: 08:00-17:00
sreda: 08:00-12:00
četrtek: 08:00-14:00
petek: po dogovoru
Ordinacijski čas:
ponedeljek: 08:00-11:00 (samoplačniki)
torek: samoplačniški posegi po dogovoru
sreda: 15:00-19:00 (samoplačniki)
četrtek: 07:00-14:00 (koncesija)
            14:00-18:45 (samoplačniki)
            18:45-19:30 (koncesija)
petek:   17:00-19:00 (koncesija)

Večina storitev poteka po elektronskih komunikacijah.

Termini osebnih sestankov po dogovoru s strankami.

ambulanta obratuje po urniku

ambulanta obratuje po urniku

Avtobus LPP št. 22 - postajališče Spar

Parkirišče je pred stavbo PTC Dravlje.

Avtobus LPP št.7 postajališče Na jami

Za parkiranje priporočamo javno parkirišče pred Kinom Šiška (50m od ambulante)

tel.: 01 5197714

tel.: 01 5197714

tel.: 0590 98642

tel.: 01 2562854  

info@dermadent.si info@dermadent.si

info@dermadent.si (samoplačniki)

dermatologija-koncesija@dermadent.si (koncesija)

bojan.popovic@dermadent.si


Naročanje in informacije za samoplačnike (zobozdravstvo in dermatologija):
po telefonu: ponedeljek-petek: 08:00-18:30

prek spletnega obrazca - samoplačniki

po elektronski pošti - samoplačniki

Naročanje in informacije za dermatološke koncesijske paciente

prek sistema e-zdravje (najboljša oblika naročanja)

po elektronski pošti - koncesijski pacienti

po telefonu: četrtek 07:00-14:00 in 18:45-19:30; petek 17:00-19:00

Osebna izkaznica:
direktor: Bojan Popovič, dr.med.,univ.dipl.prav.
matična številka AJPES: 5903475
ID DDV: SI62148354
Transakcijski račun: SI56 0208 5001 5487 967  Nova Ljubljanska banka, d.d., SWIFT/BIC: LJBASI2X
Družba je registrirana pri Okrožnem sodišču v Ljubljani. Št. registrskega vpisa: 1/26387/00.
 

 
Dobrodošli
Osebje
Cenik
Članki
intranet